De locatie

Kasteel en tuinen Middachten

Landgoed Middachten 3
6994 JC DE STEEG

Telefoon: (026) 49 54 998

Middachten is al eeuwenlang een landgoed in de ware zin van het woord. Het kasteel is het kloppende hart van alles met er om heen de kasteeltuin en het park. De uitgestrekte landbouwgronden en bossen worden geëxploiteerd voor huis en tuin. Geïntegreerd bosbeheerGeïntegreerd bosbeheer is een bosbouwmethode die zoveel mogelijk gebruik maakt van de natuurlijke processen in het bos. Er vindt houtoogst plaats, waarbij landschap, recreatie en ecologie belangrijke doelstellingen zijn van het beheer. Er wordt geen bos aangeplant, maar gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging. Uit de nieuwe bomen worden de beste kwaliteitsbomen geselecteerd. Door bosverzorging en regelmatige selectie wordt gestreefd naar bomen met veel houtkwaliteit.

De Middachterbossen hebben een voedselrijke ondergrond (löss) en zijn daarmee geschikt voor loofbomen zoals eik en vooral beuk. Deze bomen hebben op Middachten een goede houtkwaliteit. Het hout van Middachten vindt zijn weg tot soms ver over de landgrenzen. Een gedeelte van het hout wordt op het landgoed zelf gebruikt en bewerkt door de timmerman.

Jacht Jacht hoort ook van oudsher bij Middachten. In de 17de eeuw waren de Middachterbossen samen met het naburige Hof te Dieren het jachtdomein van de Oranjes. Om de wildstand verantwoord te beheren wordt er nog steeds gejaagd op edelhert, damhert, wild zwijn en ree. Zo blijft het aantal dieren in balans met de drukbevolkte omgeving. Middachten besteedt de grootst mogelijk zorg aan een zorgvuldig afschot van deze dieren. Dit gebeurt in nauw overleg met provincie, natuurorganisaties en naburige terreineigenaren. De eigenaar zorgt, in overleg met haar rentmeester, dat het beheer van dit alles zorgvuldig op elkaar is afgestemd.